Duszpasterz

Ksiądz Artur Felszer

Data i miejsce urodzenia: 17.01.1980 Milanówek, Imieniny: 6 października

Email: ks.artur@kaplicalesznowola.pl
 

Pochodzę z parafii świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim. Po napisaniu matury wstąpiłem do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Studia zakończyłem obroną pracy magisterskiej z liturgiki pt. „Paschalny wymiar śmierci chrześcijanina w celebracji pogrzebu według odnowionych obrzędów pogrzebowych”. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28.05.2005 w bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk J.E. księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

 

Posługiwałem w kolejnych latach jako:

 

2005 - 2009
wikariusz w parafii świętej Marii Magdaleny
w Magdalence (dekanat raszyński);

 

2009 - 2012
wikariusz w parafii świętego Franciszka z Asyżu
w Izabelinie (dekanat lasecki),
oraz dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży
i wizytator katechetyczny;

 

2012 - 2018
wikariusz w parafii świętego Ojca Pio w Warszawie (dekanat ursynowski);

 

2018 - 2020
wikariusz w parafii świętego Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie (dekanat wolski);

 

2020 - 2022
wikariusz w parafii świętego Tadeusza Apostoła
w Warszawie (dekanat wilanowski);

 

Od 26 sierpnia 2022 roku skierowany zostałem
do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego
w Lesznowoli. Od 15 czerwca 2023 jestem 
rektorem Kościoła Rzymskokatolickiego
św. Ojca Charbela w Lesznowoli.

Ksiądz Artur Felszer

Data i miejsce urodzenia: 17.01.1980 Milanówek, Imieniny: 6 października

Email: ks.artur@kaplicalesznowola.pl
 

Pochodzę z parafii świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim. Po napisaniu matury wstąpiłem do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Studia zakończyłem obroną pracy magisterskiej z liturgiki pt. „Paschalny wymiar śmierci chrześcijanina w celebracji pogrzebu według odnowionych obrzędów pogrzebowych”. Święcenia kapłańskie przyjąłem 28.05.2005 w bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk J.E. księdza kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

 

Posługiwałem w kolejnych latach jako:

 

2005 - 2009
wikariusz w parafii świętej Marii Magdaleny w Magdalence (dekanat raszyński);

 

2009 - 2012
wikariusz w parafii świętego Franciszka z Asyżu w Izabelinie (dekanat lasecki),
oraz dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży i wizytator katechetyczny;

 

2012 - 2018
wikariusz w parafii świętego Ojca Pio w Warszawie (dekanat ursynowski);

 

2018 - 2020
wikariusz w parafii świętego Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie (dekanat wolski);

 

2020 - 2022
wikariusz w parafii świętego Tadeusza Apostoła w Warszawie (dekanat wilanowski);

 

Od 26 sierpnia 2022 roku skierowany zostałem do tworzenia
nowego ośrodka duszpasterskiego w Lesznowoli. Od 15 czerwca 2023 jestem 
rektorem Kościoła Rzymskokatolickiego św. Ojca Charbela w Lesznowoli.

„O nic się już zbytnio nie troskajcie
ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem!”
(Flp 4, 6)

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!”
(Flp 4, 6)

Parafia św. Ojca Charbela w Lesznowoli

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Lesznowola, ul. Szkolna 3